top of page

טיפול במבוגרים

לאוכלוסיה המבוגרת צרכים מגוונים, הדורשים יחס אישי המותאם ספציפית לחיים של אדם מבוגר במאה ה-21

 

זקנה איננה מחלה, אלא תהליך טבעי של הגוף

 

הזדקנות לא חייבת להיות כרוכה בכאבים ומגבלות תפקודיות חמורות

 

עצמאות מוגבלת לא חייבת לצמצם את התפקוד היומיומי שבו האדם מעוניין

 

אני מאמין שאפשר להתקיים כמבוגר מתפקד בקהילה, על ידי עיסוק בפעילות גופנית באופן קבוע, תוך מעקב רפואי הולם העונה על בעיות, מגבלות ושאלות המתעוררות מפעם לפעם באופן טבעי

הדרכה

שיקום

מניעה

 

חזרה לתפקוד לאחר: 

 

ניתוחים

 

שברים

 

אירוע מוחי

 

אירוע לבבי 

 

ירידה ביכולת נשימתית

 

עידוד ושימור תנועה אצל אנשים הסובלים מפרקינסון, שיטיון והפרעות תנועה

 

 

הדרכה לפעילות גופנית לאוכלוסיה המבוגרת למניעת הדרדרות תפקודית ונפילות חוזרות

 

הדרכה לשימוש באביזרי עזר וחזרה לתפקוד בבית ובקהילה לאחר אשפוז לאוכלוסיה המבוגרת

 

הדרכת בני משפחה ומטפלים סיעודיים לטיפול נכון ובטוח בבן משפחה מבוגר, תוך שיתוף פעולה עמו

 

שיקום מניעתי של נפילות, הפרעות שווי משקל, כאב ותפקוד באוכלוסיה המבוגרת

שיפור ביטחון עצמי ועידוד לפעילות גופנית ופעילויות פנאי במקרים של "פחד מנפילות"

ייעוץ להתאמת סביבת מגורים נגישה ובטיחותית לאוכלוסיה המבוגרת

הכוונה לייעוץ גריאטרי, רפואי ונפשי במקרה הצורך, תוך שיתוף פעולה מקצועי מקיף

bottom of page