top of page

סחרחורת ממקור צווארי CGD

מה מאפיין סחרחורת ממקור צווארי?

 

 CGD - CERVICOGENIC DIZZINESS - הינה תחושה של סחרחורת ואי יציבות הקשורה לבעיות בצוואר.

חשוב לציין כי הסחרחורת המדוברת במקרה זה איננה סיבובית (ורטיגו) – אלא מעין תחושה של "שיוט", "קלות ראש", "כבדות ראש" או "נדנוד".

כפי שכבר הובן, לרוב אנשים יתקשו לתאר במילים ברורות את התחושות המאפיינות מצב זה. בנוסף, אנשים יתלוננו לעיתים על בחילה וחוסר יציבות בעת תנועה או במנוחה.

כל הסימפטומים יכולים להמשך מפרק זמן של דקות בודדות ועד שעות.

CGD כמעט תמיד מלווה בכאבי צוואר, ירידה בטווח תנועה צווארי ונוקשות סביב שרירי הצוואר, בהרבה מקרים כתוצאה מפגיעת צליפת שוט בצוואר (WHIPLASH) לאחר תאונת דרכים. אנשים הסובלים מCGD יצמצמו את רמת פעילותם היומיומית כיוון שהם חוששים להזיז את הצוואר.

 

כיצד עלול הצוואר לגרום לתחושת סחרחורת וחוסר שווי משקל?

 

קיימות השערות מחקריות שונות לקשר שבין הצוואר לבין סחרחורת וחוסר שווי משקל.

ידוע כי במצבים מסוימים תנועות צוואריות יכולות להשפיע על תנועות גלגלי העיניים (CERVICO OCULAR REFLEX), וכי קיימים קולטנים רבים בשרירים ובחוליות הצוואר המעבירים למוח מידע סומטוסנסורי-פרופריוספטיבי – תחושת מצב הגוף.

השערה מקובלת היא שסחרחורת צווארית הינה ככל הנראה תוצאה של אי התאמה חושית (SENSORY MISMATCH) בין מידע סומטוסנסורי שמקורו ברקמות הצוואר לבין מערכת הראייה והמערכת הווסטיבולרית. במילים אחרות – אזורים בצוואר שולחים מסרים שגויים למוח לגבי תנועת הגוף ותחושת המצב של הראש ביחס לגוף.

 

 

כיצד מאבחנים CGD?

 

כיום לא קיימת דרך ברורה לאבחון סחרחורת ממקור צווארי, ובשל כך מספר חוקרים שוללים את קיומה של האבחנה.

למרות זאת, כאשר קיים חשד לקיומה של ההפרעה, האבחון יתבצע על ידי רופאים ופיזיותרפיסטים המוכשרים לכך באמצעות שלילה של גורמים אחרים הגורמים לסימפטומים דומים – הפרעות באוזן הפנימית, הפרעות נוירולוגיות, מטבוליות או הפרעות בזרימת הדם – בשילוב תלונה על כאבי צוואר והשפעה של תנועות או מנחי הצוואר על הסימפטומים.

 

 

כיצד מטפלים ב-CGD ?

קיימות עדויות מחקריות התומכות בטיפול מקומי בצוואר לצורך הפחתת או העלמת הסימפטומים של CGD. טיפול זה יכול לכלול מתיחות צוואריות, תרגילי חיזוק לשרירי הצוואר, עיסוי מקומי ומוביליזציות לחוליות הצוואר. בנוסף, הפיזיותרפיסט יסייע במתן תרגילים לשיפור שווי המשקל במידה ויימצאו בו ליקויים תפקודיים. 

לרוב עם ההטבה בהפרעות הצוואריות (כאב, טווח תנועה, נוקשות שרירים) מופיעה גם הטבה בסימפטומים של CGD.

Herdman, S. (2014).  Vestibular Rehabilitation, (4th ed.).   Philadelphia, PA: F. A. Davis Company.

Lisa  Dransfield, PT, DPT, MA

bottom of page