top of page

לו"ז קורס וסטיבולרי בסיסי – מוש אהרוני

דצמבר 2019, חיפה

 

 

*הלו"ז גמיש ויכול להשתנות לפי צרכי הקורס/ קצב הלימוד

 

 

מפגש 1

 יום שני 25/11/19

 

8.30-10:00

דברי פתיחה ותוכנית הקורס   

אנטומיה ופיזיולוגיה 

 

הפסקה

10:15-11.45

אנטומיה ופיזיולוגיה – המשך

 

הפסקה

12.15-13.45

חקר תנועות עיניים                 

 

הפסקה

14.00-15.30

בדיקה אוקולומוטורית +תרגול

___________________________________________________________________

מפגש 2

יום רביעי 27/11/19

8.30-10:00

ראיון ומדדים אובייקטיביים להערכת החולה המסוחרר

 

הפסקה

10:15-11.45

 שווי משקל בהליכה ועמידה  - תרגול מעשי     

 

הפסקה

12.15-13.45

הפרעות באיבר וסטיבולרי פריפרי  

 

הפסקה

14.00-15.30

 הפרעות באיבר וסטיבולרי פריפרי -  המשך

 

מפגש 3

יום שני 02/12/19

8.30-10:00

רציונל וטיפול בא-סימטריה וסטיבולרית ( ייצוב מבט, שווי משקל, הביטואציה)

 

הפסקה

10:15-11.45

תרגול מעשי/תיאור מקרה

 

הפסקה

12.15-13.45

 אבחון BPPV - תעלות ורטיקליות/ צפייה ודיון באבחון וטיפול במטופל

 

הפסקה

14.00-15.30

תרגול מעשי/תיאור מקרה

 

מפגש 4

יום רביעי 04/12/19

8.30-10:00

טיפול ב-BPPV של תעלות ורטיקליות

 

הפסקה

10:15-11.45

אבחון וטיפול ב-BPPV של תעלה הוריזונטלית

 

הפסקה

12.15-13.45

צפייה ודיון באבחון וטיפול במטופל

 

הפסקה

14.00-15.30

תרגול מעשי/תיאור מקרה

בדיקות מעבדה וסטיבולריות

­___________________________________________________________________

מפגש 5

יום שני 09/12/19

8.30-10:00

בדיקות מעבדה וסטיבולריות - המשך

 

הפסקה

10:15-11.45

אבחנה מבדלת של הפרעות וסטיבולריות מרכזיות

 

הפסקה

12.15-13.45

המשך אבחנה מבדלת של הפרעות וסטיבולריות מרכזיות+תרגול

 

הפסקה

14.00-15.30

שאלות חזרה ותיאורי מקרה/ צפייה ודיון באבחון וטיפול במטופל

 

מפגש 6

יום שני 16/12/19

8.30-10:30

סחרחורות ממקור לא וסטיבולרי

הפסקה

10:50-15:30

תרגול מעשי/תיאורי מקרה

בחינות מסכמות

סיכום וחלוקת תעודות

bottom of page