top of page

לו"ז קורס וסטיבולרי בסיסי – מוש אהרוני

פברואר 2021, חיפה

 

 

 

 

*הלו"ז גמיש ויכול להשתנות לפי צרכי הקורס/ קצב הלימוד

מפגש 1 – זום  (3.5 שעות) יום ג'

 

17:00-20:30

דברי פתיחה ותוכנית הקורס  

אנטומיה ופיזיולוגיה

מפגש 2 – זום (3.5 שעות) יום ה'

17:00-20:30

חקר תנועות עיניים    

ראיון ומדדים אובייקטיביים להערכת החולה המסוחרר

מפגש 3 – פרונטלי (6 שעות) יום ו'

08:00-14:00

בדיקה אוקולומוטורית

שווי משקל בהליכה ועמידה

תרגול מעשי    

תיאורי מקרה/ צפייה ודיון במטופל

מפגש 4 – זום (3.5 שעות) ג'

17:00-20:30

הפרעות באיבר וסטיבולרי פריפרי  ​

מפגש 5 – זום (3.5 שעות) ה'

17:00-20:30

בדיקות מעבדה וסטיבולריות

סחרחורות ממקור לא וסטיבולרי

מפגש 6 – פרונטלי (6 שעות) ו'

08:00-14:00

אבחון וטיפול ב- BPPV - תעלות ורטיקליות

אבחון וטיפול ב-BPPV של תעלה הוריזונטלית

תרגול מעשי

תיאורי מקרה/ צפייה ודיון במטופל

מפגש 7 – זום (3.5 שעות) ג'

17:00-20:30

אבחנה מבדלת של הפרעות וסטיבולריות מרכזיות

תיאורי מקרה

מפגש 8 – פרונטלי (6 שעות) ו'

08:00-14:00

רציונל וטיפול בא-סימטריה וסטיבולרית (ייצוב מבט, שווי משקל, הביטואציה)

תרגול מעשי

תיאורי מקרה/ צפייה ודיון במטופל

מפגש מסכם - ייקבע בהמשך

בחינות מסכמות וחלוקת תעודות

bottom of page